Що таке ехокардіографія плода?

Юлия
Повідомлень: 11
З нами з: 28 січня 2020, 05:48

Що таке ехокардіографія плода?

Повідомлення Юлия »

ЩО ТАКЕ ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПЛОДА (ПРЕНАТАЛЬНА АБО ФЕТАЛЬНА)?
Це ультразвуковий метод, що дозволяє лікарю детально оцінити серце плода і ви­явити захворювання при їх наявності. Найкраще вид­но серце ще ненародженої дитини у 25-27 тижнів вагітності. Проте, для батьків та лікарів вкрай важливо от­римати максимум інформації, саме здорове серце чи ні у плода, якомога раніше, тому це дослідження опитамально проводити з 18 по 22 тиждень вагітності. У цьому терміні можна якісно оцінити всі структури (частини) серця та його функцію.
В основі пренатальної ехокардіографії лежить метод ультразвукової діагнос­тики, суть якого полягає у випромінюванні та погли­нанні апаратом звукових хвиль, які "відбиваються" від структур серця плода. Машина аналізує ці звукові хвилі, відтворюючи зображення серця на екрані моні­тора. Це зображення надає інформацію про те, як фор­мується серце плода і чи працює воно правильно. Використовуючи спеціаль­ні функції ультразвукового апарата - доплерографію, лікар має можливість по­бачити потоки крові через серце плода. Такий аналіз дозволяє лікареві виявити будь-які відхилення не лише у структурі, але й у функції серця дитини.
ВАШ АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ МОЖЕ ПОРЕКОМЕНДУВАТИ ВАМ ПРОЙТИ ПРЕНАТАЛЬНУ ЕХОКАРДІОГРАФІЮ У НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:
· Результат скринінгових ультразвукових досліджень є сумнівним або виявлена будь-яка серцева аномалія у плода.
· У вас або у когось із членів вашої роди­ни раніше вже були випадки вроджених вад серця, вроджених вад інших органів і систем або генетичні захворювання.
· Ви приймали під час вагітності ліки, які здатні викликати ураження серця плода (сюди належать препарати проти епі­лепсії, антидепресанти, антибіотики та ін.), наркотичні засоби та алкоголь.
· Ви маєте хронічні захворювання, такі як ендокринні захворювання (цукро­вий діабет, захворювання щитовидної залози, тощо), аутоімунні захворюван­ня (системний червоний вовчак, ревма­тизм, склеродермію, тощо), інфекційні хвороби та ін.
· Обстеження серця плода (ехокардіографія) та консультація вагітної з детальним пояс­ненням особливостей захворювання, при його наявності, та методів його лікуван­ня, проводиться досвідченим кардіологом, який працює у галузі дитячої та фетальної кардіології.
2. КОМУ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ФЕТАЛЬНУ ЕХОКАРДІОГРАФІЮ?
Таке обстеження призначають не усім вагітним, оскіль­ки у переважній більшості достатньо планового скринінгового ультразвукового дослідження, на якому отри­мують загальну оцінку ос­новних структур серця.
3. ЧИ ПОТРІБНО ГОТУВАТИСЯ ДО ФЕТАЛЬ­НОГО ЕХОКАРДІОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ?
Спеціальної підготовки таке обстеження не потре­бує. Оскільки воно може тривати від 30 хвилин до 2 годин, а інколи навіть і довше, важливо запасти­ся терпінням.
Під час обстеження необхідно зайняти максималь­но зручне положення, при будь-якому відчутті дискомфорту потрібно негайно повідомити лікаря, за необхідності можна зробити перерву.
4. ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІД ЧАС ЕХОКАРДІОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ?
Пренатальна ехокардіографія дуже схожа на звичайне скринінгове ультразвукове обстеження (УЗД) вагітних.
Спершу вагітну просять лягти на кушетку. Потім на шкіру живота їй наносять спеціальний гель, що пе­решкоджає тертю, сприяючи легкому пересуванню ультразвукового датчика по шкірі. Також гель допомагає передавати звукові хвилі від поверхні шкіри до датчика.
Датчик надсилає високочастотні, невловимі для людського вуха, звукові хвилі, які проникають через шкіру та м'язи. Ультразвукові хвилі, зустрічаючи на своєму шляху тканини організму різної щільності, відбиваються від них і повертають­ся назад, вловлюючись тим самим датчиком. Апа­рат проводить комп'ютерну обробку усіх цих відбитих від різних тканин організ­му ультразвукових хвиль і формує зображення серця плода високої якості.
Лікар переміщує датчик по всій поверхні живота, щоб отримати найкраще зобра­ження різних частин серця плода з усіх боків.
5. ЧИ ІСНУЮТЬ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОБСТЕЖЕННЯМ?
Ультразвукова діагностика застосовується у медицині вже більше 20 років і, згідно з даними FDА (Американської компанії з санітарного нагляду у харчовій та медичній промисловості), має відмінні показники безпеки. В ряді випадків, ультразвук може викликати нагрівання та кавітацію (утво­рення невеликих порожнин) тканин та рідин орнанізму. Тому, при проведенні ультразвукового дослідження саме плода, вкрай важливим є застосування високоя­кісного обладнання - апаратів останніх по­колінь, з найвищими показниками безпеки.
6. ЯКИМ МОЖЕ БУТИРЕЗУЛЬТАТ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ?
Після обстеження лікар-кардіолог проводить консультацію – пояснює суть інформації, отримано під час ультразвукового дослідження серця плода, та відповідає на усі запитання. Якщо кардіолог виявляє вроджену ваду серця, порушення ритму або іншу кардіологічну проблему, можуть знадобитися додаткові дослідження, такі як МРТ серця плода, киснева проба або ж повторна фетальна ехокардіографія на більш пізньому терміні вагітності. Фетальний кардіолог також може видати направлення на консультацію до інших спеціалістів, найчастіше до генетика; адже вродже­ні вади серця можуть поєд­нуватись з позасерцевою, в тому числі генетичною патологією.
Важливо пам'ятати, що під час ехокардіографії плода неможливо виключити абсолютно усі аномалії серця. Це пов'язано з тим, що:
1) серце дуже маленьке і деякі дрібні дефекти не видно у плода;
2) дитина не має легенево­го дихання - за неї дихає мама;
3) у плода наявні додатко­ві структури, які є для нього нормальними і необхідни­ми для його внутрішньоутробного розвитку (відкрите овальне вікно, артеріальна протока та венозна про­тока), проте продовження їх роботи після народження є патологічним;
4) деякі хвороби серця можуть формуватись протягом вагітності або вже після народження. Саме тому, важливо зробити ехокардіографію дитині після народження (до 3 місяців життя), навіть якщо серцеву пато­логію не було виявлено підчас ехокардіографії до народження.
7. ЧОМУ ФЕТАЛЬНА ЕХОКАРДІОГРА­ФІЯ Є ВАЖЛИВИМ ОБСТЕЖЕННЯМ?
На основі результатів обстеження кардіолог формує практичні рекомендації для акушер-гінеколога та педіатра щодо ведення вагітності, пологів та особливостей лікувалбної тактики після народження дитини. При деяких вадах серця невідкладна медична допомога необхідна відразу після народження. Саме наявність правильного діагнозу ще до народження, дозволяє команді лікарів (акушер-гінекологу, неонатологу, анестізіологу-реаніматологу, кардіологу та кардіохіруогу) спланувати час, місце пологів та надати всю необхідну допомогу дитині вчасно.
Під час обстеження оцінюється важкість та критичність вади серця плода, що дає можливість спланувати та провести хірур­гічну корекцію в оптимальні терміни. У разі потреби пологи плануються поблизу кардіохірургічного центру з хірургічним втручанням у перші години життя. Окрім того, пренатальне виявлення вади серця дає можливість провести забір пуповинної крові під час пологів та використати її (замість крові дорослих донорів) під час хірургічного втручання.
8. ЩО ТАКЕ ВРОДЖЕНА ВАДА СЕРЦЯ?
Серце - це вкрай скрадний орган, який постійно рухається, перекачую­чи кров у тілі людини з вен у артерії, таким чином забезпечуючи всі орга­ни і системи киснем і поживними речовинами. Вроджена вада серця - це дефект серця немовляти, що, як пра­вило, формується внутрішньоутробно між 2 та 8 тижнем вагітності. Іс­нує більш ніж 150 різних вроджених вад серця і ще більше їх варіацій. Це можуть бути дефекти різних частин (структур) серця: порожнин, стінок, клапанів або судин (артерій або вен). Внаслідок вади серця може порушуватись нормальний потік крові. А саме його:
· уповільнення
· неправильне спрямування
· цілковите блокування.
Існує багато різних вроджених вад серця: від простих вад, які ніяк не проявляються, до складних і критичних, що призводять до інвалідності і смерті.

Відповісти